Verran kontrollutvalg

Kommunevåpen Verran kommune

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Helen Fines
  Tlf: 980 59 337
  Parti: AP
  Funksjon: Leder
 • Odd Vidar Vandbakk
  Tlf:  
  Parti: V
  Funksjon: Nestleder
 • Frank Bartnes
  Tlf:  
  Parti: FRP
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • For AP/FRP:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 1. Per Stavrum
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • 2. Geir Bartnes
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • For V:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Georg Ekmann
  Tlf:  
  Parti: V
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Kommunevåpen Verran kommune

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv VerranDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen