Verdal kontrollutvalg

Kommunevåpen Verdal Kommune

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • John Hermann
  Tlf:  
  Parti: Uavh.
  Funksjon: Leder
 • Kristine Kulstad
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon: Nestleder
 • Kristin Johanne Hildrum
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  
 • Astrid Tromsdal
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  
 • Knut Snorre Sandnes
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Vara for leder og nestleder:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Tore Landstad
  Tlf:  
  Parti: FRP
  Funksjon:  
 • Jostein Grande
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • Mette Karlgård
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • Randi Kvernmo
  Tlf:  
  Parti: MDG
  Funksjon:  
 • Vara AP:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Jon Sælleg
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Knut Johansson
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Inga A. Hildrum
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Kommunevåpen Verdal Kommune

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv VerdalDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen