Snåsa kontrollutvalg

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Dagunn Onsaker Moum
  Tlf: 926 37 083
  Parti: SP
  Funksjon: Leder
 • John Kåre Knutsen
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon: Nestleder
 • Inger Lein
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • Odd Arne Pettersen
  Tlf:  
  Parti: SV
  Funksjon:  
 • Jan Henrik Jørstad
  Tlf:  
  Parti: V
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • 1.Jonny Ånonli
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  
 • 2. Elinor Gifstad
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  
 • 3. Geir Inge Klevmo
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv SnasaDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen