Overhalla kontrollutvalg

Kommunevåpen Overhalla Kommune

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Reidar Viken
  Tlf:  
  Parti: SV
  Funksjon: Leder
 • Kari Mørkved Hustad
  Tlf:  
  Parti: V
  Funksjon: Nestleder
 • Bernt Harald Opdal
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon: Medlem

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Olav Opdal
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Ingrid Undstad Klykken
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Sveinung Aune
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Kommunevåpen Overhalla Kommune

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv OverhallaDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen