Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalget 2016 - 2017 har følgende medlemmer:

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • 1. Ida Bruheim Derås
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon: Leder
 • 2. Strein Arve Torgnesøy
  Tlf:  
  Parti: Frp
  Funksjon: Nestleder
 • 3. Anne Berit Sæther
  Tlf:  
  Parti: Ap
  Funksjon:  
 • 4. Torbjørn Andre Moe
  Tlf:  
  Parti: Ap
  Funksjon:  
 • 5. Steinar Aspli
  Tlf:  
  Parti: Sp
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Personlige varamedlemmer:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 1. Tom Collet Prytz
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  
 • Else Miki Torgnesøy
  Tlf:  
  Parti: FrP
  Funksjon:  
 • 3. Hilde Sveås 
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  
 • 4. Bård Langsåvold 
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  
 • 5. Alf Magnar Reberg 
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  

Møter

Andre kontrollutvalg