Namsos kontrollutvalg

Kommunevåpen Namsos Kommune

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Jørgen Hoffman
  Tlf: 908 76 021
  Parti: SV
  Funksjon: Leder
 • Anne Strøm Bjøru
  Tlf: 954 80 585
  Parti: AP
  Funksjon: Nestleder
 • Odd Ivar Løvhaugen
  Tlf: 901 41 370
  Parti: V
  Funksjon:  
 • Hilde Vatnar Selnes
  Tlf: 950 04 447
  Parti: H
  Funksjon:  
 • Marika Aakervik Pedersen
  Tlf: 482 40 705
  Parti: FRP
  Funksjon:  
 •  
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Bodil Hansen
  Tlf:  
  Parti: SV
  Funksjon:  
 • Tom Verpe
  Tlf:  
  Parti: SV
  Funksjon:  
 • Per Baadsvik
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  
 • Arnhild Hojem Kvam
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  
 •  
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Øistein Løfsnes
  Tlf:  
  Parti: V
  Funksjon:  
 • Siw Bleikwassli
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  
 • Svein Hagen
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  
 • Gunnar Modell
  Tlf:  
  Parti: FRP
  Funksjon:  
 • Aud Bolkan
  Tlf:  
  Parti: FRP
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Kommunevåpen Namsos Kommune

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv NamsosDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen