Nærøy kontrollutvalg

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Trond Sandnes
  Tlf: 995 82 170
  Parti: V
  Funksjon: Leder
 • Brynhild Laugen Løeng
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon: Nestleder
 • Birger Brandtzæg
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • For AP/SV/V:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 1. Runbjørg Bremset Hansen
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 2. Yngve Fjær
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 3. Hildur fallmyr
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 4. Oddbjørn Sørhaug
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • For H/SP:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 1. Anita Marø
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 2. Otto Morten Haug
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv NaeroyDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen