Levanger kontrollutvalg

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Hans Heieraas
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon: Leder
 • Asbjørn Folkvord
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon: Nestleder
 • Anne Grete Hojem
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Johan Fossan
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Mette Jørstad
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • 1. Gerd Haugberg
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 2. John Grønli
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 3. Gerd T. Heggdal
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 4. Solfrid Irene Voldseth
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 5. Anders Dalane
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 6. Sverre Ronglan
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv LevangerDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen