Leka kontrollutvalg

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Arve Haug
  Tlf: 917 78 543
  Parti: SP
  Funksjon: Leder
 • Petter Konrad Sandvik
  Tlf:  
  Parti: SV
  Funksjon: Nestleder
 • Kristin Hagen Fjeldstad
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • Bente Martinsen
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  
 • Lars Gunnar Thorvik
  Tlf:  
  Parti: V
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • For SP:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 1. Inge O. Nilsen
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 2. Louise K. M. Holmberg-Holand
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • For AP/SV/V:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 1. Steinar Garstad
  Tlf:  
  Parti: SV
  Funksjon:  
 • 2. Vidar Furre
  Tlf:  
  Parti: V
  Funksjon:  
 • 3. Stig Holmstrand
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 •  
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv LekaDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen