Innherred samkommunes kontrollutvalg

Kommunevåpen Innherred Samkommune

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Hans Heieraas
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon: Leder
 • John Hermann
  Tlf:  
  Parti: Uavh.
  Funksjon: Nestleder
 • Asbjørn Folkvord
  Tlf:  
  Parti: SV
  Funksjon:  
 • Kristine Kulstad
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • 1. Anne Grete Hojem
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 2. Johan Fossan
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 3. Mette Jørstad
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 4. Astrid Tromsdal
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 5. Kristin Johanne Hildrum
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 6. Knut Snorre Sandnes
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Kommunevåpen Innherred Samkommune

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv SamkommunenDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen