Inderøy kontrollutvalg

Kommunevåpen Inderøy Kommune

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Laila Roel
  Tlf: 922 89 999
  Parti: AP
  Funksjon: Leder
 • Harald Ness
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon: Nestleder
 • Arvid Nervik
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  
 • Marit Støre-Valen
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • Laila Høgsve Bragstad
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • For AP:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 1. Karin Kjølmoen
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 2. May Kojan
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 •  
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • For SP/H :
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 1, Anstein Lyngstad
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • 2. Knut Arne Aasan
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Kommunevåpen Inderøy Kommune

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv InderøyDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen