Grong kontrollutvalg

Kommunevåpen Grong Kommune

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Berit Blengsli
  Tlf: 930 23 795
  Parti:  
  Funksjon: Leder
 • Torbjørn Østerås
  Tlf: 976 89 560
  Parti:  
  Funksjon: Nestleder
 • Tone Fornes
  Tlf: 992 94 092
  Parti:  
  Funksjon: Medlem

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • 1. Kjell Tore Domås
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 2. Gøril Valskrå
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • 3. Linda Lindmo
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Kommunevåpen Grong Kommune

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv GrongDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen

Andre aktuelle dokumenter