Frosta kontrollutvalg

Kommunevåpen Frosta Kommune

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Frode Revhaug
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon: Leder
 • Olav Galtvik
  Tlf:  
  Parti: V
  Funksjon: Nestleder
 • Brit-Ranveig Nielsen Hernes
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  
 • Dagfinn Sørheim
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • Vigdis Juterud Lein
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Vara H/V:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Hans Erik Veien
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  
 • Sølvi Naavik
  Tlf:  
  Parti: V
  Funksjon:  
 • Kari Berge
  Tlf:  
  Parti: H
  Funksjon:  
 • Vara AP/SP/KRF:
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  
 • Brit Stavseth Nyeng
  Tlf:  
  Parti: KRF
  Funksjon:  
 • Ragnhild E. Viken
  Tlf:  
  Parti: SP
  Funksjon:  
 • Knut Wollan
  Tlf:  
  Parti: AP
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Kommunevåpen Frosta Kommune

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv FrostaDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen