Fosnes kontrollutvalg

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

  Faste medlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Egill Vatne
  Tlf: 958 58 171
  Parti:  
  Funksjon: Leder
 • Hilde Veronica Sloot Bjøru
  Tlf: 994 44 459
  Parti:  
  Funksjon: Nestleder
 • Aasa Skjærvik Tranås
  Tlf: 995 98 388
  Parti:  
  Funksjon: Medlem

  Varamedlemmer

 • Navn
  Telefon
  Parti
  Funksjon
 • Eva Tranås
  Tlf:  
  Parti:  
  Funksjon:  

Kommunevåpen

Dokumentarkiv

Dokumenter før november 2015Dokumentarkiv FosnesDokumentarkiv - Alle kommuner

Møteplan

Se møteplan for kontrollutvalgene Se møteplanen